KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Doświadczenie jakie zdobyliśmy w zakresie wykonawstwa, projektowania, kosztorysowania, nadzorów inwestorskich oraz zarządzania inwestycjami pozwala nam pomóc każdej ze stron procesu, na każdym etapie inwestycji. W zakresie kompleksowej obsługi inwestycji budowlanej Tombud oferuje:

• przygotowanie koncepcji oraz studium wykonalności;
• wystąpienie o warunki zabudowy lub lokalizacji celu publicznego;
• opracowane koncepcji architektonicznej oraz wizualizacji;
• opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami;
• wykonanie kosztorysów inwestorskich;
• harmonogramu rzeczowo-finansowego;
• wystąpienie o pozwolenie na budowę;
• przeprowadzenie przetargu;
• wybór wykonawcy/wykonawców;
• przygotowanie umów;
• nadzór nad realizacją inwestycji;
• odbiory częściowe inwestycji;
• odbiór końcowy inwestycji;
• rozliczenie końcowe inwestycji;
• złożenie wniosków o pozwolenie o użytkowanie;

Wykorzystując praktyczne doświadczenie, specjalistyczne narzędzia i oprogramowanie stosujemy sprawdzone rozwiązania w realizacji i dostosowania wysokich standardów budowlanych oraz optymalizacji kosztów.

Image
Image
Image
Image